Làm đẹp

Là phụ nữ ai ai cũng muốn mình đẹp, nên việc làm đẹp thì là việc cần thiết cho phụ nữ (hay phái đẹp).
Thuật ngữ makeup được sử dụng trong ngôn từ trang điểm làm đẹp ở phụ nữ mỗi khi đi chơi, đi tiệc, đi dạ hội,….