Blog Wikimamy

Blog wikimamy là cái nôi tinh thần giúp công việc chuẩn làm mẹ của bạn không còn đáng sợ gì nữa. Nơi đây chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà chúng tôi đúc kết lại từ những chuyên gia và trải nghiệm từ xưa đến nay.

Những đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời

Một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời

  Con là một đứa trẻ như thế, một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời, cũng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy hình hài của mình ra sao. Con đang ở một nơi tăm tối không ai nhìn thấy, và ba mẹ biết không, con không chỉ có một mình, cứ